Oznámení nežádoucích účinků

  Oznamovatel

  Oznamovatel

  Oznamovatel

  Zvolte preferovanou formu kontaktu

  Informace o osobě, u které se objevil nežádoucí účinek

  Informace o výrobku

  Doba trvání nežádoucího účinku

  od:

  do:  Rádi bychom vás laskavě informovali, že vaše osobní údaje poskytnuté v této podobě budou zpracovány a spravovány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a v volný tok těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES příslušným regulačním orgánem pro zdravotnické prostředky za účelem registrace zprávy o zdravotním incidentu.

  Zároveň bychom vás chtěli informovat, že vaše údaje nebudou předány jiným subjektům a že máte právo na přístup k vašim údajům, právo na jejich změnu, právo na námitky proti jejich zpracování a na vymazání vašich osobních údajů. Poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné.